Issa Rae Instagram Stats & Analytics Dashboard

Issa Rae Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 19:47:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.77TR
Chú ý859
Bài viết12
Xếp hạng toàn cầu
6,073rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.7%)
tỷ lệ tương tác
4.1%
151.96N 1.44N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Issa Rae Daily Followers (1 năm gần đây)
Issa Rae Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Issa Rae Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Issa Rae @Issa Rae
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🍾📺 @hooraemedia 🎥🎵