Isabella Prezotto Instagram Stats & Analytics Dashboard

Isabella Prezotto Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 16:25:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký72.79N
Chú ý2.34N
Bài viết295
Xếp hạng toàn cầu
568,650th (Top 10.8%)
Sao điểm Nox
3.18
Có tiềm năng(Top 8.8%)
tỷ lệ tương tác
3.5%
1.91N 612
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Isabella Prezotto Daily Followers (1 năm gần đây)
Isabella Prezotto Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Isabella Prezotto Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Isabella Prezotto @Isabella Prezotto
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
fashion • food • lifestyle ✉️*** ↓ YOUTUBE ↓