Irfanz Tech Instagram Stats & Analytics Dashboard

Irfanz Tech Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-12 04:14:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.22N
Chú ý1.66N
Bài viết213
Xếp hạng toàn cầu
509,367th (Top 19.5%)
Sao điểm Nox
1.59
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.3%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
76 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Irfanz Tech Daily Followers (1 năm gần đây)
Irfanz Tech Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Irfanz Tech Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Irfanz Tech @Irfanz Tech
Quốc gia Indonesia
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Youtube Creator 900K Subscribers Tech | Review | Tips | Apps | 📩Business/Sponsorship: [email protected]