Iohanna Fernandes Instagram Stats & Analytics Dashboard

Iohanna Fernandes Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 17:09:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.15N
Chú ý2.79N
Bài viết635
Xếp hạng toàn cầu
2,140,202nd (Top 31.4%)
Sao điểm Nox
1.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 64.5%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
338 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Iohanna Fernandes Daily Followers (1 năm gần đây)
Iohanna Fernandes Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Iohanna Fernandes Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Iohanna Fernandes @Iohanna Fernandes
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
Advogada Criminalista viciada em endorfina 🔥 Entusiasta do Esporte 🏋🏻‍♀️