Intel India Instagram Stats & Analytics Dashboard

Intel India Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-06 02:51:53Đang tính toán
Tổng số đăng ký123.43N
Chú ý22
Bài viết1.14N
Xếp hạng toàn cầu
449,017th (Top 4.1%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.6%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
337 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Intel India Daily Followers (1 năm gần đây)
Intel India Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Intel India Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Intel India @Intel India
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Enjoy the sweetest deals on laptops this festive season, just #FilterByIntel 👇 @amazondotin @flipkart @reliance_digital @croma.retail