Inge Grognard Instagram Stats & Analytics Dashboard

Inge Grognard Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 06:12:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.09N
Chú ý3N
Bài viết1.16N
Xếp hạng toàn cầu
1,796,292nd (Top 19.6%)
Sao điểm Nox
1.56
Nên suy nghĩ thêm(Top 52.8%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
582 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Inge Grognard Daily Followers (1 năm gần đây)
Inge Grognard Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Inge Grognard Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Inge Grognard @Inge Grognard
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Make up artist .Started with the Antwerp SIX and Martin Margiela .Member BOF 500