IKEA Instagram Stats & Analytics Dashboard

IKEA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 00:32:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.08TR
Chú ý51
Bài viết974
Xếp hạng toàn cầu
31,466th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.7%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
2.3N 28
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
IKEA Daily Followers (1 năm gần đây)
IKEA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
IKEA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
IKEA @IKEA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Hej!👋 Creating a better everyday life for the many people.