Iѕabel Cruz Instagram Stats & Analytics Dashboard

Iѕabel Cruz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-19 12:11:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.13N
Chú ý766
Bài viết58
Xếp hạng toàn cầu
437,009th (Top 54.5%)
Sao điểm Nox
0.58
Nên suy nghĩ thêm(Top 61.7%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Iѕabel Cruz Daily Followers (1 năm gần đây)
Iѕabel Cruz Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Iѕabel Cruz Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Iѕabel Cruz @Iѕabel Cruz
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ
Thẻ kênh
Giới thiệu
sc | icruz04