iF DESIGN Instagram Stats & Analytics Dashboard

iF DESIGN Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-19 00:39:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.73N
Chú ý448
Bài viết528
Xếp hạng toàn cầu
847,007th (Top 20.3%)
Sao điểm Nox
1.63
Nên suy nghĩ thêm(Top 51.7%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
84 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
iF DESIGN Daily Followers (1 năm gần đây)
iF DESIGN Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
iF DESIGN Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
iF DESIGN @iF DESIGN
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Supporting outstanding design since 1953 🏆iF DESIGN AWARD, 🎓 iF DESIGN TALENT AWARD & more. Discover the iF DESIGN AWARD 2022 winners ⬇️