Idina Menzel Instagram Stats & Analytics Dashboard

Idina Menzel Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 06:53:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.24TR
Chú ý132
Bài viết652
Xếp hạng toàn cầu
25,751st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.1%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
8.35N 83
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Idina Menzel Daily Followers (1 năm gần đây)
Idina Menzel Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Idina Menzel Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Idina Menzel @Idina Menzel
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Mom, wife, daughter, sister, performer, designer, favorite meal: bagels w/ lox and cream cheese.