Iasmina Edina Instagram Stats & Analytics Dashboard

Iasmina Edina Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-20 11:09:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.33N
Chú ý170
Bài viết130
Xếp hạng toàn cầu
398,995th (Top 49.7%)
Sao điểm Nox
2.5
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.0%)
tỷ lệ tương tác
16.6%
216 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Iasmina Edina Daily Followers (1 năm gần đây)
Iasmina Edina Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Iasmina Edina Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Iasmina Edina @Iasmina Edina
Quốc gia Đan Mạch
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Writer of YA fiction. Nerd of all things. I write code by day and words by night.