Zlatan Ibrahimović Instagram Stats & Analytics Dashboard

Zlatan Ibrahimović Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-14 18:27:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký55.38TR
Chú ý22
Bài viết882
Xếp hạng toàn cầu
87th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.6%)
tỷ lệ tương tác
2.0%
1.11TR 8.4N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Zlatan Ibrahimović Daily Followers (1 năm gần đây)
Zlatan Ibrahimović Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Zlatan Ibrahimović Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Zlatan Ibrahimović @Zlatan Ibrahimović
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Ý
Thẻ kênh
Giới thiệu