oKAYA ⦶ Kristen Instagram Stats & Analytics Dashboard

oKAYA ⦶ Kristen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-25 13:29:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.32N
Chú ý998
Bài viết107
Xếp hạng toàn cầu
3,654,650th (Top 45.6%)
Sao điểm Nox
2.52
Nên suy nghĩ thêm(Top 18.8%)
tỷ lệ tương tác
9%
641 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
oKAYA ⦶ Kristen Daily Followers (1 năm gần đây)
oKAYA ⦶ Kristen Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
oKAYA ⦶ Kristen Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
oKAYA ⦶ Kristen @oKAYA ⦶ Kristen
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
📍Houston | Los Angeles 💌 pr/inquiries: ***