NOMFUNDO MOH Instagram Stats & Analytics Dashboard

NOMFUNDO MOH Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 14:21:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký141N
Chú ý2.91N
Bài viết435
Xếp hạng toàn cầu
376,496th (Top 3.7%)
Sao điểm Nox
2.39
Nên suy nghĩ thêm(Top 23.4%)
tỷ lệ tương tác
2.0%
2.8N 44
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NOMFUNDO MOH Daily Followers (1 năm gần đây)
NOMFUNDO MOH Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NOMFUNDO MOH Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NOMFUNDO MOH @NOMFUNDO MOH
Quốc gia Nam Phi
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Eyomzwilili | UKZN Alumna👩🏾‍🎓 A SUPER STAR! 🧡 AN AWARD WINNING ARTIST PLATINUM SELLING ARTIST Bookings:0611092207 OR 0812088025 Amagama album Out Now!