M A D D Y Instagram Stats & Analytics Dashboard

M A D D Y Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-12-06 20:09:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.86N
Chú ý515
Bài viết216
Xếp hạng toàn cầu
191,803rd (Top 23.9%)
Sao điểm Nox
1.61
Nên suy nghĩ thêm(Top 27.8%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
104 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
M A D D Y Daily Followers (1 năm gần đây)
M A D D Y Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
M A D D Y Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
M A D D Y @M A D D Y
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
📍Germany 🇩🇪 | Botswana 🇧🇼 🛫 Next: BCN | Gran canaria Business Manager👩🏾‍🎓| Choreogr | Model Founder of @mad_lee_booking 📩 ***