Alex Berrocal Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alex Berrocal Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-18 05:04:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.55N
Chú ý963
Bài viết407
Xếp hạng toàn cầu
2,882,508th (Top 30.6%)
Sao điểm Nox
3
Có tiềm năng(Top 9.2%)
tỷ lệ tương tác
3.7%
493 50
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alex Berrocal Daily Followers (1 năm gần đây)
Alex Berrocal Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alex Berrocal Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alex Berrocal @Alex Berrocal
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🛋 home, vintage, + pretty places 🇵🇦 based in brooklyn 🍸 curator @prettyspacehappyface ✌🏽 hand model @cesdtalent