IAmAGoddess Instagram Stats & Analytics Dashboard

IAmAGoddess Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-01-22 00:14:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký6
Chú ý12
Bài viết1
Xếp hạng toàn cầu
1,071,280th (Top 98.5%)
Sao điểm Nox
3.4
Có tiềm năng(Top 7.5%)
tỷ lệ tương tác
116.7%
5 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
IAmAGoddess Daily Followers (1 năm gần đây)
IAmAGoddess Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
IAmAGoddess Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
IAmAGoddess @IAmAGoddess
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Simple I’m me and no one or anything can stop what GOD has for me