Hulu Instagram Stats & Analytics Dashboard

Hulu Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 18:19:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.58TR
Chú ý1N
Bài viết3.74N
Xếp hạng toàn cầu
18,843rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.03
Có tiềm năng(Top 9.5%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
1.53N 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Hulu Daily Followers (1 năm gần đây)
Hulu Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Hulu Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Hulu @Hulu
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Your room awaits at the Hulu Motel. #CheckInToYourObsessions