HUB Records Instagram Stats & Analytics Dashboard

HUB Records Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-13 23:34:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký59.62N
Chú ý538
Bài viết342
Xếp hạng toàn cầu
266,613th (Top 13.2%)
Sao điểm Nox
2.23
Nên suy nghĩ thêm(Top 30.6%)
tỷ lệ tương tác
1%
544 51
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
HUB Records Daily Followers (1 năm gần đây)
HUB Records Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
HUB Records Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
HUB Records @HUB Records
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Brazilian Electronic Dance Music