Huawei Mobile South Africa Instagram Stats & Analytics Dashboard

Huawei Mobile South Africa Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-19 18:28:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký152.18N
Chú ý576
Bài viết531
Xếp hạng toàn cầu
340,583rd (Top 3.6%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.8%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
122 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Huawei Mobile South Africa Daily Followers (1 năm gần đây)
Huawei Mobile South Africa Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Huawei Mobile South Africa Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Huawei Mobile South Africa @Huawei Mobile South Africa
Quốc gia Nam Phi
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The Official Instagram Account for Huawei Mobile South Africa