HOOD BY AIR Instagram Stats & Analytics Dashboard

HOOD BY AIR Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 10:57:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký564.01N
Chú ý187
Bài viết32
Xếp hạng toàn cầu
74,475th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.6%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
2.03N 34
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
HOOD BY AIR Daily Followers (1 năm gần đây)
HOOD BY AIR Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
HOOD BY AIR Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
HOOD BY AIR @HOOD BY AIR
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu