FASHION Instagram Stats & Analytics Dashboard

FASHION Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-20 05:58:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký253.22N
Chú ý669
Bài viết5.19N
Xếp hạng toàn cầu
195,989th (Top 1.8%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.1%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
292 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FASHION Daily Followers (1 năm gần đây)
FASHION Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FASHION Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác