mija Instagram Stats & Analytics Dashboard

mija Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-25 13:12:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký210.02N
Chú ý400
Bài viết1.66N
Xếp hạng toàn cầu
238,535th (Top 2.4%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.7%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
1.27N 24
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
mija Daily Followers (1 năm gần đây)
mija Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
mija Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
mija @mija
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
international superstar dj. Yes I produced it ///// mija.eth