HGTV Instagram Stats & Analytics Dashboard

HGTV Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 01:35:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.46TR
Chú ý1.02N
Bài viết11.26N
Xếp hạng toàn cầu
3,574th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 6.6%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
1.65N 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
HGTV Daily Followers (1 năm gần đây)
HGTV Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
HGTV Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác