Brandon B Instagram Stats & Analytics Dashboard

Brandon B Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 05:47:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký289.24N
Chú ý916
Bài viết458
Xếp hạng toàn cầu
148,228th (Top 2.5%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.2%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
2.36N 24
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Brandon B Daily Followers (1 năm gần đây)
Brandon B Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Brandon B Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Brandon B @Brandon B
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Hogwarts Drop Out 🧙‍♂️ Click Me ⬇️