° AJ / DK ° Instagram Stats & Analytics Dashboard

° AJ / DK ° Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 18:40:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký8
Chú ý22
Bài viết15
Xếp hạng toàn cầu
4,589,493rd (Top 99%)
Sao điểm Nox
2.75
Nên suy nghĩ thêm(Top 13.3%)
tỷ lệ tương tác
101.3%
7 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
° AJ / DK ° Daily Followers (1 năm gần đây)
° AJ / DK ° Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
° AJ / DK ° Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
° AJ / DK ° @° AJ / DK °
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
° Art work ° ° Har har mahadev °