Hockey Club Ambrì-Piotta Instagram Stats & Analytics Dashboard

Hockey Club Ambrì-Piotta Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 11:10:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký29.29N
Chú ý165
Bài viết3.25N
Xếp hạng toàn cầu
1,324,663rd (Top 20.5%)
Sao điểm Nox
3.43
Có tiềm năng(Top 4.3%)
tỷ lệ tương tác
6.3%
1.83N 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Hockey Club Ambrì-Piotta Daily Followers (1 năm gần đây)
Hockey Club Ambrì-Piotta Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Hockey Club Ambrì-Piotta Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Hockey Club Ambrì-Piotta @Hockey Club Ambrì-Piotta
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Ý
Giới thiệu
Pagina ufficiale dell’Hockey Club Ambrì-Piotta 🏠 @gottardoarena_official