Tien Tran Instagram Stats & Analytics Dashboard

Tien Tran Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 12:11:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký31.28N
Chú ý1.35N
Bài viết104
Xếp hạng toàn cầu
1,301,614th (Top 19.3%)
Sao điểm Nox
3.26
Có tiềm năng(Top 6.7%)
tỷ lệ tương tác
8.2%
2.49N 59
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Tien Tran Daily Followers (1 năm gần đây)
Tien Tran Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Tien Tran Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Tien Tran @Tien Tran
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Gay for free. Comedy Central Set 👇🏽😇