GystForKickz Instagram Stats & Analytics Dashboard

GystForKickz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-04-10 15:00:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.68N
Chú ý2.49N
Bài viết1.72N
Xếp hạng toàn cầu
183,811th (Top 22.9%)
Sao điểm Nox
1.45
Nên suy nghĩ thêm(Top 32.4%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
GystForKickz Daily Followers (1 năm gần đây)
GystForKickz Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
GystForKickz Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
GystForKickz @GystForKickz
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ
Thẻ kênh
Giới thiệu
Youtube: @GYSTFORKICKZ Throwing paint at shoes and hoping it sticks Just for kicks