Guz Zanotto Instagram Stats & Analytics Dashboard

Guz Zanotto Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 15:28:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký52.92N
Chú ý2.43N
Bài viết1.32N
Xếp hạng toàn cầu
772,768th (Top 13.6%)
Sao điểm Nox
1.86
Nên suy nghĩ thêm(Top 47.8%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
322 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Guz Zanotto Daily Followers (1 năm gần đây)
Guz Zanotto Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Guz Zanotto Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Guz Zanotto @Guz Zanotto
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Shows: [email protected] ATL DJ @sonzeira @cafedelamusiquecaxias