Gui Fedrizzi 🇧🇷 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gui Fedrizzi 🇧🇷 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 21:38:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.99N
Chú ý989
Bài viết177
Xếp hạng toàn cầu
2,234,725th (Top 45.7%)
Sao điểm Nox
2.51
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.9%)
tỷ lệ tương tác
3.9%
187 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gui Fedrizzi 🇧🇷 Daily Followers (1 năm gần đây)
Gui Fedrizzi 🇧🇷 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gui Fedrizzi 🇧🇷 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gui Fedrizzi 🇧🇷 @Gui Fedrizzi 🇧🇷
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Poetry: @fedrizziwritings ✍🏼📜 Photography: @fedrizziphoto 📸 Art: @fedrizziart 🎨 Film: @fedrizzifilm 🎥🎬 Manager: @ricardogt90 😎