Gryffin Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gryffin Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-20 05:45:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký241.2N
Chú ý264
Bài viết28
Xếp hạng toàn cầu
120,689th (Top 4.2%)
Sao điểm Nox
2.21
Nên suy nghĩ thêm(Top 32.2%)
tỷ lệ tương tác
2.7%
6.29N 288
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gryffin Daily Followers (1 năm gần đây)
Gryffin Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gryffin Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gryffin @Gryffin
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
ALIVE TOUR TICKETS ⬇️