Grupo Firme Instagram Stats & Analytics Dashboard

Grupo Firme Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 07:23:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.76TR
Chú ý58
Bài viết995
Xếp hạng toàn cầu
4,289th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.55
Nên suy nghĩ thêm(Top 18.1%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
118.87N 1.85N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Grupo Firme Daily Followers (1 năm gần đây)
Grupo Firme Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Grupo Firme Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Grupo Firme @Grupo Firme
Quốc gia Mexico
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
𝙶𝚛𝚞𝚙𝚘 𝙵𝚒𝚛𝚖𝚎 + 𝙻𝚞𝚒𝚜 𝙼𝚎𝚡𝚒𝚊 - 𝙲𝚊𝚕𝚒𝚍𝚊𝚍