grulli5 Instagram Stats & Analytics Dashboard

grulli5 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-14 01:38:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.15N
Chú ý2.25N
Bài viết849
Xếp hạng toàn cầu
1,005,447th (Top 62.0%)
Sao điểm Nox
2.25
Nên suy nghĩ thêm(Top 29.6%)
tỷ lệ tương tác
7.3%
81 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
grulli5 Daily Followers (1 năm gần đây)
grulli5 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
grulli5 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
grulli5 @grulli5
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🧵 Irreverent embroidery Artist 🎥 Film Exec 📍 Los Angeles, CA 🏳️‍🌈 Queer Nerd (He/Him)