Gringo Cardia Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gringo Cardia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 13:06:37Đang tính toán
Tổng số đăng ký32.7N
Chú ý1.43N
Bài viết6.04N
Xếp hạng toàn cầu
1,262,610th (Top 18.7%)
Sao điểm Nox
2.75
Nên suy nghĩ thêm(Top 13.7%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
671 38
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gringo Cardia Daily Followers (1 năm gần đây)
Gringo Cardia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gringo Cardia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gringo Cardia @Gringo Cardia
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu