Greta Thunberg Instagram Stats & Analytics Dashboard

Greta Thunberg Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 12:10:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.48TR
Chú ý1.22N
Bài viết871
Xếp hạng toàn cầu
837th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.8%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
91.85N 1N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Greta Thunberg Daily Followers (1 năm gần đây)
Greta Thunberg Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Greta Thunberg Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Greta Thunberg @Greta Thunberg
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Climate- and environmental activist with Asperger’s Born at 375 ppm