gregorwinter Instagram Stats & Analytics Dashboard

gregorwinter Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-22 01:38:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.82N
Chú ý866
Bài viết200
Xếp hạng toàn cầu
279,163rd (Top 28.4%)
Sao điểm Nox
2.91
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.6%)
tỷ lệ tương tác
7.6%
432 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
gregorwinter Daily Followers (1 năm gần đây)
gregorwinter Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
gregorwinter Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
gregorwinter @gregorwinter
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
I run @atginsta