TheGrefg Instagram Stats & Analytics Dashboard

TheGrefg Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-03 19:46:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.47TR
Chú ý1.01N
Bài viết922
Xếp hạng toàn cầu
2,318th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.6%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
180.4N 445
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
TheGrefg Daily Followers (1 năm gần đây)
TheGrefg Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
TheGrefg Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
TheGrefg @TheGrefg
Quốc gia Tây Ban Nha
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Creador de contenido & @teamheretics Owner! 💙🙄