Green Asia Films Instagram Stats & Analytics Dashboard

Green Asia Films Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-20 11:30:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.12N
Chú ý195
Bài viết248
Xếp hạng toàn cầu
440,614th (Top 54.9%)
Sao điểm Nox
2.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.3%)
tỷ lệ tương tác
17.9%
1992
Thu nhập dự tính
318.5N (Mỗi bài viết)
CPM 91N-227.5N
Green Asia Films Daily Followers (1 năm gần đây)
Green Asia Films Engagement Post
Bài đăngIGTV
Green Asia Films @Green Asia Films
Quốc gia Thái Lan
Ngôn ngữ Thái
Giới thiệu
GREEN ASIA FILMS is an award-winning, independent wildlife and nature film production company based in Thailand founded in 2008 by Kanit Prukprakarn.