Grand Central Publishing Instagram Stats & Analytics Dashboard

Grand Central Publishing Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 03:40:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký46.37N
Chú ý1.44N
Bài viết1.99N
Xếp hạng toàn cầu
757,795th (Top 15.2%)
Sao điểm Nox
1.69
Nên suy nghĩ thêm(Top 51.4%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
337 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Grand Central Publishing Daily Followers (1 năm gần đây)
Grand Central Publishing Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Grand Central Publishing Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Grand Central Publishing @Grand Central Publishing
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Book recs for every reader & occasion 📖🧑‍🏫🧑‍💻 Looking for something more niche? @readforeverpub, @legacylitbooks, @gcpbalance, or @twelvebookshbg