Bohdan_Hoza Instagram Stats & Analytics Dashboard

Bohdan_Hoza Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-27 10:57:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.49N
Chú ý628
Bài viết39
Xếp hạng toàn cầu
936,726th (Top 42.8%)
Sao điểm Nox
2.39
Nên suy nghĩ thêm(Top 20.5%)
tỷ lệ tương tác
21.0%
721 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Bohdan_Hoza Daily Followers (1 năm gần đây)
Bohdan_Hoza Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Bohdan_Hoza Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Bohdan_Hoza @Bohdan_Hoza
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Мсмк🇺🇦 World champion U-20🥇 Absolute world champion U-20🏆 World second place U-20🥈 European champion U-20🥇 World record in snatch U-20🏆