Governor Phil Murphy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Governor Phil Murphy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-09 19:48:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký232.39N
Chú ý83
Bài viết4.95N
Xếp hạng toàn cầu
214,055th (Top 1.9%)
Sao điểm Nox
2.29
Nên suy nghĩ thêm(Top 29.0%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
804 58
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Governor Phil Murphy Daily Followers (1 năm gần đây)
Governor Phil Murphy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Governor Phil Murphy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Governor Phil Murphy @Governor Phil Murphy
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
56th Governor of the Garden State. Advancing affordability and opportunity for every New Jersey family.