Gopuff Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gopuff Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 00:46:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký192.64N
Chú ý623
Bài viết2.52N
Xếp hạng toàn cầu
234,403rd (Top 3.7%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.3%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
282 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gopuff Daily Followers (1 năm gần đây)
Gopuff Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gopuff Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gopuff @Gopuff
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Groceries, Alcohol, Home & more. Order in seconds, delivered in minutes. Download Gopuff ⬇️