Good Trouble Instagram Stats & Analytics Dashboard

Good Trouble Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 23:40:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký415.31N
Chú ý122
Bài viết2.43N
Xếp hạng toàn cầu
106,223rd (Top 1.2%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.1%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
2.46N 41
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Good Trouble Daily Followers (1 năm gần đây)
Good Trouble Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Good Trouble Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Good Trouble @Good Trouble
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Brb, finding more toilet paper. The official Instagram for @Freeform's #GoodTrouble. Stream all episodes on @hulu bb!