Good Job Nicky Instagram Stats & Analytics Dashboard

Good Job Nicky Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 01:34:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký42.39N
Chú ý140
Bài viết110
Xếp hạng toàn cầu
874,590th (Top 16.1%)
Sao điểm Nox
3.38
Có tiềm năng(Top 5.7%)
tỷ lệ tương tác
16.6%
6.97N 57
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Good Job Nicky Daily Followers (1 năm gần đây)
Good Job Nicky Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Good Job Nicky Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Good Job Nicky @Good Job Nicky
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Heaven is Sin