Good Housekeeping Instagram Stats & Analytics Dashboard

Good Housekeeping Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-30 02:53:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.04TR
Chú ý413
Bài viết6.94N
Xếp hạng toàn cầu
34,868th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.2%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
1.03N 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Good Housekeeping Daily Followers (1 năm gần đây)
Good Housekeeping Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Good Housekeeping Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Good Housekeeping @Good Housekeeping
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Share with us: #thatsgoodhousekeeping Link in bio 👇