AVA 주원 Instagram Stats & Analytics Dashboard

AVA 주원 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 13:56:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký290.14N
Chú ý709
Bài viết1.19N
Xếp hạng toàn cầu
150,919th (Top 2.3%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 1.7%)
tỷ lệ tương tác
3.6%
10.21N 117
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
AVA 주원 Daily Followers (1 năm gần đây)
AVA 주원 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
AVA 주원 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
AVA 주원 @AVA 주원
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🇰🇷 in NYC ✨ good skin starts from within #JELLOSKIN 🍒 1.4 MILLION on TikTok MY FAV THINGS & PRODUCTS I USE HERE 👇🏻