GLO NAVY Instagram Stats & Analytics Dashboard

GLO NAVY Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 10:45:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký86.71N
Chú ý103
Bài viết1.37N
Xếp hạng toàn cầu
570,177th (Top 8.5%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.4%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
766 36
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
GLO NAVY Daily Followers (1 năm gần đây)
GLO NAVY Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
GLO NAVY Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
GLO NAVY @GLO NAVY
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
-Official Instagram of GloNavy -Created by @chieffkeeffsossa