Glenn Martens Instagram Stats & Analytics Dashboard

Glenn Martens Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 21:29:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký117.49N
Chú ý1.13N
Bài viết1.05N
Xếp hạng toàn cầu
410,318th (Top 5.9%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.3%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
2.49N 27
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Glenn Martens Daily Followers (1 năm gần đây)
Glenn Martens Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Glenn Martens Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Glenn Martens @Glenn Martens
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Creative Director - Y/Project Creative Director - Diesel