Global Citizen Instagram Stats & Analytics Dashboard

Global Citizen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 19:48:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký1TR
Chú ý918
Bài viết6.75N
Xếp hạng toàn cầu
35,308th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.8%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
1.45N 31
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Global Citizen Daily Followers (1 năm gần đây)
Global Citizen Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Global Citizen Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Global Citizen @Global Citizen
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Working to #EndExtremePovertyNOW. ⭕️ Join the Global Citizen community today, and together we can make an impact: